Ērtākai lapas lietošanai tiek izmantotās sīkdatnes. Lai turpināt pārlūka sesiju, lūdzu nospiediet “Piekrītu”. Atcelt savu piekrīšanu un izdzēst saglabātās sīkdatnes Jūs varat sava pārlūka ietātījumos.

Piekrītu
Звоните: (+371) 29230297, (+371) 29401376

Saistībā ar izmaiņām personas datu aizsardzības jomā, kas saistītas ar 2018.gada 25.maijā spēkā stājošos vispārējo datu aizsardzības Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – Regula), kas saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, SIA “LABRĪT DROŠĪBA” ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Regulas prasības.

SIA “LABRĪT DROŠĪBA” PRIVĀTUMA POLITIKA

Mums ir ļoti svarīgi aizsargāt Jūsu personas datus. Lai novērstu jebkādu nesankcionētu piekļuvi datiem un lai nodrošinātu Jūsu datu drošību mūsu sistēmās, mēs pastāvīgi īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

Kādus personas datus mēs apstrādājam un saglabājam?

Mēs varam saglabāt šādus klientu personas datus: fizisko personu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, deklarētā dzīvesvietas adrese, apsargājamā objekta adrese, tālruņa numurs, bankas konta numurs, e-pasta adrese.

Kā mēs izmantojam personas datus?

Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai izpildītu savstarpēji noslēgto līgumu saistības un sniegt Jums kvalitatīvus apsardzes pakalpojumus, tajā skaitā: operatīvi reaģēt un ziņot par trauksmes signāliem, veikt tehniskus darbus, izrakstīt un izsūtīt rēķinus, kā arī mārketinga vajadzībām. Atseviškiem mērķiem, izņemot iepriekš minētos, tiek prasīta Jūsu piekrīšana.

Personas datu uzglabāšanas ilgums

Personas dati tiek apstrādāti Latvijā un netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Lai saglabātu personas datu pareizību un precizitāti, kā arī lai nodrošinātu datu drošību, tiek izmantotas dažādas mūsdienu tehnoloģijas. Personas dati tiek apstrādāti un glabāti, kamēr ir spēkā noslēgtais apsardzes pakalpojuma līgums, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā termiņā, pēc tam dati tiek dzēsti.

Kādi personas dati tiek nodoti trešajām personām?

Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu. Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamiem partneriem (apsardzes un tehniskā atbalsta kompānijām), kas sniedz konkrētus pakalpojumus. Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā.

Personas datu subjekta tiesības

Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus personas datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar apsardzes pakalpojumu sniegšanu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības. Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu aizsardzību, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@labrit.lv

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ РАБОТАТЬ У НАС?

Присоединяйтесь к нашей команде и начните свою карьеру в SIA LABRĪT DROŠĪBA! Наша миссия постоянно нанимать наиболее квалифицированных работников к себе в команду!

Отправить CV