Ērtākai lapas lietošanai tiek izmantotās sīkdatnes. Lai turpināt pārlūka sesiju, lūdzu nospiediet “Piekrītu”. Atcelt savu piekrīšanu un izdzēst saglabātās sīkdatnes Jūs varat sava pārlūka ietātījumos.

Piekrītu
Zvaniet: (+371) 29230297, (+371) 29401376

Klientu uzticība

Firmas civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, tāpēc kompānija pilnā mērā atbild par savu klientu un viņa īpašuma drošību!
Fiziskā apsardze

Fiziskā apsardze

Fiziskās apsardzes darbinieku galvenais uzdevums ir sargāt, novērot klienta objektu, nepieļaut iespējamos materiālos zaudējumus, kas varētu rasties ārkārtas situācijās - ielaušanās, zādzības, avārijas u.c. gadījumos.

Šī pakalpojuma ietvaros var tikt veikta arī:

  • caurlaižu režīmu nodrošināšana objektā, transporta kontrole, darbinieku un apmeklētāju plūsmas kontrole;
  • apsargājamās teritorijas vai objekta  diennakts videonovērošana; 
  • sabiedrisko un dažādu masu pasākumu apsardzes nodrošināšana;
  • veikalu un tirdzniecības centru apsardze. 

Piedāvājam klientiem arī specifisku pakalpojumu organizēšanu un izpildi:

  • patrulēšanu - dažāda veida objektu regulāra apsekošana, kuras mērķis ir konstatēt un rakstiski piestādīt klientam ziņojumu par konstatētiem bojājumiem (ielaušanās pēdas, norauti slēdži, durvju vai logu bojājumi, nelikumības objektos un citi pārkāpumi). Patrulēšanu objektā apsardzes darbinieks veic vienu vai vairākas reizes dienā, vai naktī (pēc vienošanās ar klientu). Pēc saskaņota un apstiprināta grafika, darbinieks apseko objektu. Konstatējot pārkāpumus apsargājamā objektā, viņš sastāda apsekošanas aktu, konkrēti atzīmē savus novērojumus un noteiktā kārtībā tos iesniedz klientam; 
  • personāla pārbaudes - vienreizējas vai regulāras klienta darbinieku pārbaudes ar mērķi noskaidrot, kā darbinieki pilda savus amata pienākumus, cik racionāli  un efekīvi izmanto darba laiku, kā ievēro uzņēmuma iekšējos darba kārtības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus un instrukcijas; 
  • tirdzniecības centru vai veikalu kontroli -kontrolpirkumu veikšana veikalā, lai noskaidrotu, cik godprātīgi klienta darbinieki veic tiešos darba pienākumus; 
  • rampas pārbaudes - dažādu, klientam piederošu, preču iekraušana un izkraušana, atbilstoši dokumentiem un pavadzīmēm;  
  • dažādu (individuālu) drošības un apsardzes pakalpojumu sniegšanu pēc klientu pieprasījuma.

Nepieciešamības gadījumā, pēc klienta pasūtījuma, papildus fiziskai apsardzei, SIA " LABRĪT DROŠĪBA" var nodrošināt viņu arī ar firmas CNP (centrālās novērošanas pults) pakalpojumu, trauksmes gadījumā, ar operatīvās reaģēšanas grupas izbraukumu un objekta diennakts tehnisko apsardzi.

VAI JŪS INTERESĒ DARBS APSARDZES UZŅĒMUMĀ?

Pievienojieties mūsu komandai un uzsākiet savu karjeru SIA LABRĪT DROŠĪBĀ. Mūsu misija ir pieņemt darba labākos savas jomas profesionāļus.

Sūti savu CV